Meny Sidebar
Menu

Kurser & Utbildningar

BAS PU gör din arbetsplats säkrare

Från och med 2009 har vissa uppdateringar skett i arbetsmiljölagen när det gäller byggande. Det är numera krav på att det vid varje arbetsplats ska finnas en samordnare för både utförande och projektering. Kraven sorteras in under BAS PU.

För att kunna arbeta i den här rollen krävs både utbildning, och erfarenhet. Rätt kompetens krävs, och ska kunna styrkas med relevanta dokument. Det finns flera företag på marknaden som erbjuder den här typen av utbildning och certifiering, för att kunna göra arbetsplatsen säkrare att arbeta på.

En sådan kurs ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljöansvar och hur arbetsmiljöfrågor integreras på ett naturligt sätt i projekteringen av projektet, och hur det här tänket ska implementeras och underhållas.

BAS PU har ett brett kursinnehåll

BAS PU innehåller ett brett spektra av kunskap inom arbetsmiljökunskap. Du får bland annat ta del av riskhantering, statistik, och får insyn i vad arbetsmiljöverket bedömer vid sina kontroller. I kursen ingår både grundläggande element, samt mer fördjupade sådana.

Kurserna brukar också anpassas efter kundens egna behov. Alla arbetsplatser har sin unika problem- och kravbild, och kurser skräddarsys därför till viss del. Det kan till exempel handla om kemiska risker, eller hur en hotbild ska hanteras på arbetsplatsen.

Kursen är oftast en heldag, men tidsåtgången beror till viss del på hur stora förkunskaper kursdeltagarna har inom relevanta ämnen. Utbildningsbevis utfärdas efter slutförd kurs.

Utbildningar finns i hela landet, och det går garanterat att hitta ett kursupplägg nära dig. Kursen ska inte bara ses som ett tvång, utan som en möjlighet att göra din arbetsplats säkrare, och därmed betydligt trivsammare att jobba på.​

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

Som chef och personalansvarig så är det alltid viktigt att man är utbildad och medveten om de delar som är viktiga för såväl företag som personalen för att du ska kunna utföra ditt arbete på korrekt sätt. Därför är det väldigt viktigt att man alltid håller sig uppdaterad om vad som gäller inom sociala och organisatoriska arbetsmiljöer för att du ska kunna hänga med i de regler, lagar och föreskrifter som gäller för just din arbetsplats och den arbetsmiljö som du har ansvar för. Att alltid ha koll på det senaste kan dock kännas väldigt svårt eftersom att det kan ändras och man arbetar i samma gamla hjulspår som man alltid har gjort.

Så för att göra det enkelt för alla att ta del i vad som gäller inom just sociala och organisatoriska arbetsmiljöer så har man på Iseskog.se tagit fram webbseminarium inom detta för att ni alltid ska kunna hålla er uppdaterade om exakt vad det är som gäller utan att ni ens behöver lämna ert kontor men kan då smidigt och enkelt surfa in via ert abonnemang hos dem för att ta del av den uppdaterade och befintliga information och utbildning som kommer att hjälpa er utföra ert arbete på allra bästa sätt.

Nya föreskrifter inom arbetsmiljö

Då man i september 2015 fick reda på att det kommer att komma nya föreskrifter inom organisatorisk och social arbetsmiljö ute på arbetsmarknaden i Sverige är det av extra stor vikt att man på alla arbetsplatser ser till att vara med direkt på vad det är som gäller för exempelvis arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling, något som har varit ett ämne som diskuterats flitigt på senare tid.

Så se till att också ni har all kunskap som behövs och skaffa ett abonnemang hos Iseskog.se för att ta del av deras uppdaterade och informativa webbseminarium exakt när ni behöver och kan.