Rullbanor och dess information

Rullbanor är ett perfekt hjälpmedel när allt från lättare detaljer till de allra tyngsta ska förflyttas. De tyngsta detaljerna kan du exempelvis hitta inom skogsindustrin, där detaljerna och pallarna kan väga flera ton. Vanligast är att rullbanor finns på lager och industri. Det är för att dessa arbetsplatser oftast skickar en massa varor, både stora som små. Rullbanor kan både vara flexibla och mobila för löpande materialhantering som ska fungera på arbetsplatsen. Banorna finns i olika material, men förekommer mest i antingen plast eller stålrullar. Materialvalet görs beroende på vilket typ av gods som ska transporteras och beroende på tyngd av varorna som ska placeras på den.

Transportbanor och rullbanor brukar oftast finnas på lager och produktion i anslutning till hanteringen och transporten av det godset som ska skickas iväg. Dessa finns som fasta moduler för att lösa kundspecifika lösningar. Ett företags internlogistik brukar säga att en nyckelfunktion på en arbetsplats är ett optimerad godsflöde.

Rullbana – vilka olika modeller finns det?

Utöver standarderna finns olika modeller av rullbanor och dessa är:

• Odrivna rullbanor – Förflyttningen av godset som läggs på banan sker via en manuell kraft eller så utnyttjas en existerande hastighet.

• Vinkeltransportörer – När förflyttning av godset behöver transporteras 90 grader ut på en annan bana på arbetsplatsen.

• Transportörer – Denna modell ser till att drivna transportörer anpassas lika bra i sin enkelhet, men även när det finns runt omkring i ett komplett system.

• Av- och påplock standardmaskiner – Denna modell är en lösning på in- och utmatning i genommatningsmaskinger som framförallt brukar användas i träindustrin.

• Nivåförflyttning – Ser till att godset flyttas till en helt annan nivå, som ser till att godset lyfts i transportbanor till ett pallet system.

• Bandningslina – Bandningslinor och rullbanesystem består av buffertzoner, och ser till att banda material på pallen direkt.

Det finns även rullbanor idag som du får putta själv (det vill säga själva godset som finns på banan) och sådana som är kedjade (kedjetransportör där du själv inte behöver putta på godset) För mer om rullbanor kan det erhållas på nätet.